I follow newsletters very carefully

Witam!

Przepraszam, że przesyłam swój list po polsku i z tłumaczeniem Google. Mieszkam w Polsce. Nie znam języka angielskiego i dlatego mogę porozumiewać się za pośrednictwem tłumacza Google. Niestety nie mogę w pełni skorzystać z Waszej pomocy, ale bardzo uważnie śledzę newslettery. Bardzo dużo mi pomagacie. Ten newsletter, na który odpowiadam, wręcz otworzył mi oczy jak źle stawiałem pytania swoim klientom. Już tylko przykłady zawarte w newsletterze zmieniły jakość rozmów z moimi klientami. Jestem Wam wdzięczny i życzę sukcesów.

Hello!

I am sorry that I am sending my letter in Polish and with Google translation. I live in poland. I do not speak English and that’s why I can communicate through a Google translator. Unfortunately, I can not take full advantage of your help, but I follow newsletters very carefully. You help me a lot. This newsletter, to which I answer, even opened my eyes to how badly I put questions to my clients. Only the examples contained in the newsletter changed the quality of conversations with my clients. I am grateful to you and I wish you successes.

Z poważaniem
Tomasz Ślebioda

Tomasz S.